Type-I ELM precursor modes in JET

C.P. Perez, H.R. Koslowski, G.T.A. Huysmans, T.C. Hender, P. Smeulders, B. Alper, E. de la Luna, R.J. Hastie, L. Meneses, M.F.F. Nave, V. Parail, M. Zerbini, JET-EFDA Contributors

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Type-I ELM precursor modes in JET'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Earth and Planetary Sciences