Two‐Stage Polyelectrolyte Assembly Orchestrated by a Clock Reaction

Christian C.M. Sproncken, Berta Gumi Audenis, Guido Panzarasa, Ilja K. Voets (Corresponding author)

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftSpeciale editieAcademicpeer review

    99 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Two‐Stage Polyelectrolyte Assembly Orchestrated by a Clock Reaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie