Two-way coupled CFD fire and thermomechanical FE analyses of a self-supporting sandwich panel façade system

J.G.G.M. de Boer, Herm Hofmeyer (Corresponding author), Johan Maljaars, Ruud van Herpen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
615 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Two-way coupled CFD fire and thermomechanical FE analyses of a self-supporting sandwich panel façade system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen