Two theorems about quadratic nonassociative algebras

P.J. Albada, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)319-321
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1958

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Two theorems about quadratic nonassociative algebras'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit