Two-stage stochastic integer programming : a survey

R. Schultz, L. Stougie, M.H. Vlerk, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  67 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)404-416
  TijdschriftStatistica Neerlandica
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit