Two protocols to reduce the criticality level of multiprocessor mixed-criticality systems

François Santy, Gurulingesh Raravi, Geoffrey Nelissen, Vincent Nelis, Pratyush Kumar, Joël Goossens, Eduardo Tovar

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Two protocols to reduce the criticality level of multiprocessor mixed-criticality systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen