Two-phase porous media flows with dynamic capillary effects and hysteresis : uniqueness of weak solutions

X. Cao, I.S. Pop

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

122 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this paper, we obtain the uniqueness of weak solutions for a two phase flow model in a porous medium. A particularity of the model is that the dynamic effects and hysteresis are included in the capillary pressure. Keywords: Dynamic capillary pressure, two-phase flow, hysteresis, weak solution, uniqueness.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's9
StatusGepubliceerd - 2014

Publicatie series

NaamCASA-report
Volume1428
ISSN van geprinte versie0926-4507

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Two-phase porous media flows with dynamic capillary effects and hysteresis : uniqueness of weak solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit