Two parallel insurance lines with simultaneous arrivals and risks correlated with inter-arrival times

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
79 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Two parallel insurance lines with simultaneous arrivals and risks correlated with inter-arrival times'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie