Two-graphs, related groups, and root systems

J.J. Seidel, S.V. Tsaranov

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)695-711
  TijdschriftBulletin de la Société Mathématique de Belgique. Série A
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit