Two-fluid modeling of three-dimensional cylindrical gas-solid fluidized beds using the kinetic theory of granular flow

Vikrant Verma, N.G. Deen, J.T. Padding, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)
21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Two-fluid modeling of three-dimensional cylindrical gas-solid fluidized beds using the kinetic theory of granular flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen