Two-dimensional vibrating platform in nm range

N.A.M. Schellart, R.J. Wubbels, W. Schreurs, A.J. Faber, J.H.H.L.M. Goossens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    6 Citaten (Scopus)
    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Two-dimensional vibrating platform in nm range'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen