Two-dimensional self-assembly of linear poly(ethylene oxide)-b-poly(epsilon-caprolactone) copolymers at the air-water interface

T.J. Joncheray, K.M. Denoncourt, M.A.R. Meier, U.S. Schubert, R.S. Duran

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Two-dimensional self-assembly of linear poly(ethylene oxide)-b-poly(epsilon-caprolactone) copolymers at the air-water interface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen