Two-dimensional pH-responsive printable smectic hydrogels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Anisotropic swelling and deswelling of smectic liquid crystal networks have been observed in response to pH changes.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4555-4557
Aantal pagina's3
TijdschriftChemical Communications
Volume48
Nummer van het tijdschrift38
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Two-dimensional pH-responsive printable smectic hydrogels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit