Two dimensional model of MW induced Ar plasma for fibre production

E.H. Kemaneci, M. Jimenez-Diaz, J. Dijk, van, S. Rahimi, J.J.A.M. Mullen, van der, G.M.W. Kroesen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Two dimensional model of MW induced Ar plasma for fibre production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Material Science