Two-dimensional heat transport in tokamak plasmas

G.W. Spakman

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

325 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Two-dimensional heat transport in tokamak plasmas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie