Two-dimensional electric fields in methane-air flames on the heat flux burner

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelBook of Abstracts COMBURA 2015, 7-8 October 2015, Soesterberg, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 8 okt 2015

Citeer dit