Two-dimensional crystals of star polymers: a tale of tails

Inge Bos, Pieter van der Scheer, Wouter G. Ellenbroek, Joris Sprakel (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Two-dimensional crystals of star polymers: a tale of tails'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie