Two-dimensional crystals of poly(3-alkylthiophene)s : direct visualization of polymer folds in submolecular resolution

E. Mena-Osteritz, Alexander Meyer, B.M.W. Langeveld-Voss, R.A.J. Janssen, E.W. Meijer, P. Baeuerle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

173 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Two-dimensional crystals of poly(3-alkylthiophene)s : direct visualization of polymer folds in submolecular resolution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit