Two-dimensional and three-dimensional point location in rectangular subdivisions

M. Berg, de, M.J. Kreveld, van, J. Snoeyink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  29 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Two-dimensional and three-dimensional point location in rectangular subdivisions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen