Two conducting spheres in a parallel electric field

H.F.M. Bosch, van den, K.J. Ptasinski, P.J.A.M. Kerkhof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
323 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6345-6352
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of Applied Physics
Volume78
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit