Two centuries of central water management in The Netherlands

H.W. Lintsen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  314 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  no abstract
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)549-568
  TijdschriftTechnology and Culture
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Two centuries of central water management in The Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit