Two asymptotic forms of the rotational solution for wave propagation inside viscous channels with transpiring walls

J. Majdalani, S.W. Rienstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Two asymptotic forms of the rotational solution for wave propagation inside viscous channels with transpiring walls'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen