Two algebraic proofs for regular languages

A.M. Cohen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  37 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)183-186
  TijdschriftRevue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées
  Volume17
  StatusGepubliceerd - 1972

  Citeer dit