Tweetraps solvent- en stoomstrippen succesvol toegepast: Innovatieve methode voor de reiniging van HCH en kwik-verontreinigde grond

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Over de hele wereld is in grote hoeveelheden de pesticide hexachloorcyclohexaan geproduceerd. Aan de hand van aangetroffen bodemverontreiniging is ook in ons land zo’n voormalige (1948 tot 1952) produktielocatie ontdekt bij Hengelo. Tevens blijkt de grond daar met kwikte zijn verontreinigd. Een nieuw proces maakt het mogelijk dergelijke vervuiling relatief eenvoudig te verwijderen: tweetraps stoomstrippen.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-19
Aantal pagina's2
TijdschriftLand + water
Volume34
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1994

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tweetraps solvent- en stoomstrippen succesvol toegepast: Innovatieve methode voor de reiniging van HCH en kwik-verontreinigde grond'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit