Tweedimensionale materialen maken met atoomlaagdepositie

C. Biemans, A.A. Bol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-19
Aantal pagina's2
TijdschriftNevac Blad
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - dec. 2016

Bibliografische nota

Artikel over de workshop ALD for 2D: atoomlaagdepositie van tweedimensionele materalen die Ageeth Bol gehouden heeft op 31 oktober 2016.

Citeer dit