Tweedimensionaal belast metselwerk onderzocht. Ontwerpen en dimensioneren van steenconstructies (10)

D.R.W. Martens, B.M. Ng'Andu, A.T. Vermeltfoort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Metselwerkwanden worden meestal belast door al dan niet excentrische verticale drukkrachten. Indien deze wanden een stabiliserende functie hebben, dienen ze tevens weerstand te bieden aan de horizontale windbelasting. In dit geval worden de metselwerkwanden onderworpen aan een tweedimensionale drukbelasting. In het kader van een promotieonderzoek naar de toepassing van stabiliserende invulwanden met kalkzandsteenelementen in raamwerken, is een vooronderzoek uitgevoerd naar de mechanische eigenschappen van dergelijk biaxiaal belast metselwerk. In deze voorstudie is vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van een geschikte proefopstelling.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)78-81
Aantal pagina's4
TijdschriftCement
Volume54
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit