Tweede-taalbeheersing meten met een multiple-choice cloze-toets

W.M.G. Jochems, F. Montens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  In dit artikel wordt onderzoek gedaan van empirisch onderzoek naar de psychometrische kwaliteit, met name de validiteit, van multiplechoice cloze-toetsen. Bij groepen van buitenlandse studenten die aan de Technische Universiteit Delft de cursus "Nederlands voor buitenlanders" volgden alvorens een technische studie aan te vangen, is beheersing van het Nederlands als tweede taal gemeten. Gebleken is dat er aanzienlijke tot hoge correlaties bestaan tussen prestaties op een aantal van de onderzochte multiple-choice clozetoetsen en prestaties op (de onderdelen van) een vier-vaardighedentoets. Eveneens is een duidelijk verband gevonden tussen de mate van taalbeheersing van personen en hun scores op een multiple-choice cloze-toets. Deze bevindingen maken aannemelijk dat de score van een persoon op een kwalitatief goede multiple-choice cloze-toets is op te vatten als een indicator van de mate van tweede-taalbeheersing van die persoon.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)67-82
  TijdschriftToegepaste Taalwetenschap in Artikelen
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1987

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tweede-taalbeheersing meten met een multiple-choice cloze-toets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit