TV magnifier as an aid for reading

J.J.A.M. Dun, van, H. Bouma, M.A. Alewijnse

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'TV magnifier as an aid for reading'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Psychology