TV magnifier as an aid for reading

J.J.A.M. Dun, van, H. Bouma, M.A. Alewijnse

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)95-96
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume6
  StatusGepubliceerd - 1971

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'TV magnifier as an aid for reading'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit