Tussen droom en daad ...

H.W. Lintsen, E. Homburg, J.W. Schot, G.P.J. Verbong, D. Lente, van, M.S.C. Bakker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  238 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)81 (357)-100 (376)
  Aantal pagina's20
  TijdschriftGewina
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit