Tussen Buiten en Binnen - Visie Chris Geurts : interview met Wilbert Leistra

C.P.W. Geurts

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Iedere keer willen weten hoe dingen in elkaar steken, de opgedane kennis toepassen en vervolgens overbrengen. Dat is de drive van prof.dr.ir. Chris Geurts. Sinds ruim een jaar doet hij dat als bijzonder hoogleraar Technology of the Building Envelope aan de faculteit Bouwkunde van de TUle. Zijn specialiteit is het gebied tussen buiten en binnen.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)4-7
  Aantal pagina's4
  TijdschriftBouwIQ
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit