Maak Nederland koploper in de nieuwe, groene economie: open brief van 90 hoogleraren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

908 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sinds het klimaatakkoord in Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in 2015 heeft de wereld gekozen voor duurzame energie, ingebed in een schone en inclusieve economie. Nederland bungelt echter nog steeds onderaan de Europese ranglijst wat betreft duurzame energie, en van alle Europese landen staat Nederland momenteel het verst van zijn duurzame energie doelstelling af. In deze open brief doen wij een dringend beroep op het nieuwe kabinet om fors te investeren in de nieuwe economie. Zo’n 200 miljard is de komende decennia nodig om een nieuwe, slimme infrastructuur op te bouwen (zowel digitaal als fysiek voor energie, water, mobiliteit). Het gaat hierbij niet alleen om ‘hardware’, maar ook om ‘software’: investeringen in mensen, met name in kennis, arbeid, scholing en nieuwe manieren van organiseren. Dat levert veel maatschappelijke winst op. Investeert Nederland niet op grote schaal, dan mist het de boot ten opzichte van andere landen en dreigt er bovendien een tweedeling in de samenleving. Vanuit dit perspectief doen we 12 concrete aanbevelingen om de transitie naar een nieuwe, groene en inclusieve economie significant te versnellen.
Vertaalde titel van de bijdrageTurn the Netherlands into Leader of the New, Green Economy: Open letter by 90 professors
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTrouw
Volume2017
Nummer van het tijdschriftApril 24
StatusGepubliceerd - 24 apr 2017

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Maak Nederland koploper in de nieuwe, groene economie: open brief van 90 hoogleraren'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit