Turing systems as models of complex pattern formation

T. Leppänen, M.E.J. Karttunen, R.A. Barrio

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    15 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Turing systems as models of complex pattern formation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie