Turbulent turbines

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)26-29
Aantal pagina's4
TijdschriftInternational Innovation
Nummer van het tijdschrift169
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Turbulent turbines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit