Turbulent stresses in a direct contact condensation jet in cross-flow in a duct with implications for particle break-up

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Turbulent stresses in a direct contact condensation jet in cross-flow in a duct with implications for particle break-up'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen