Turbulent rotating convection confined in a slender cylinder: the sidewall circulation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Turbulent rotating convection confined in a slender cylinder: the sidewall circulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen