Turbulent inflow precursor method with time-varying direction for large-eddy simulations and applications to wind farms

Wim Munters, Charles Meneveau, Johan Meyers (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Turbulent inflow precursor method with time-varying direction for large-eddy simulations and applications to wind farms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen