Turbulent channel flow near maximum drag reduction:simulations, experiments and mechanisms

P.K. Ptasinski, B.J. Boersma, F.T.M. Nieuwstadt, M.A. Hulsen, B.H.A.A. Brule, van den, J.C.R. Hunt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

221 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Turbulent channel flow near maximum drag reduction:simulations, experiments and mechanisms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie