Turbulence on a fractal Fourier set

A.S. Lanotte, R. Benzi, S.K. Malapaka, F. Toschi, L. Biferale

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
105 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer264502
Aantal pagina's5
TijdschriftPhysical Review Letters
Volume115
Nummer van het tijdschrift26
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 dec 2015

Citeer dit