Turbina eólica de pequeno porte com gerador de acionamento direto

J.J.H. Paulides, L. Encica, J.W. Jansen, E. Lomonova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Italiaans
Pagina's (van-tot)100-113
Aantal pagina's11
TijdschriftEletricidade Moderna
Volume39
Nummer van het tijdschrift445
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit