Tunneling with thin-metal contact layers on bismuth calcium strontium copper oxide experiment and theory

H.J. Schevicoven, van, D. Lenstra, A.H.M. Eisenga, A.T.A.M. Waele, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1825-1826
TijdschriftPhysica C : Superconductivity
Volume185-189
Nummer van het tijdschriftPt. 3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit