Tunnel junctions : noise and barrier characterization

A.A. Smits

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

347 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tunnel junctions : noise and barrier characterization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.