Tunnel junctions : noise and barrier characterization

A.A. Smits

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

332 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • de Jonge, Wim, Promotor
  • Coehoorn, Reinder, Promotor
Datum van toekenning17 sep. 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1809-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit