Tuning the stacking properties of C3-symmetrical molecules by modifying a dipeptide motif

K.P. van den Hout, R. Martin Rapun, J.A.J.M. Vekemans, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tuning the stacking properties of C3-symmetrical molecules by modifying a dipeptide motif'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen