Tuning the LCST of poly(2-oxazoline)s by varying composition and molecular weight: Alternatives to poly(N-isopropylacrylamide)?

R. Hoogenboom, H.M.L. Thijs, M.J.H.C. Jochems, B.M. Lankvelt, van, M.W.M. Fijten, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

320 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tuning the LCST of poly(2-oxazoline)s by varying composition and molecular weight: Alternatives to poly(N-isopropylacrylamide)?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering