Tuning the electronic levels of NiO with alkali halides surface modifiers for perovskite solar cells

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tuning the electronic levels of NiO with alkali halides surface modifiers for perovskite solar cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie