Tuning the differentiation of periosteum-derived cartilage using biochemical and mechanical stimulation

L.M. Kock, A. Ravetto, C.C. Donkelaar, van, J. Foolen, P.J. Emans, K. Ito

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tuning the differentiation of periosteum-derived cartilage using biochemical and mechanical stimulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen