Tuning the cloud point of methacrylic acid and oligoethyleneglycol methacrylate based random copolymers

C.R. Becer, R. Hoogenboom, S. Hahn, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tuning the cloud point of methacrylic acid and oligoethyleneglycol methacrylate based random copolymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie