Tuning of mass transport properties of multi-block copolymers for CO2 capture applications

S.R. Reijerkerk, A. Arun, Reinoud J. Gaymans, K. Nijmeijer, M. Wessling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tuning of mass transport properties of multi-block copolymers for CO2 capture applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen