Tuning microfluidic flow by pulsed light oscillating spiropyran-basedpolymer hydrogel valves

S. Coleman, J. ter Schiphorst, A. Ben Azouz, Sterre Bakker, A.P.H.J. Schenning, D. Diamond

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tuning microfluidic flow by pulsed light oscillating spiropyran-basedpolymer hydrogel valves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie